Ẩm thực

Sentosa Deli - Open Daily for Breakfast from 6am till 10.30am

Thể loại ẩm thực

  • Món quốc tế
  • Món Malaysia

Chế độ ăn kiêng

  • Kosher (dành cho người theo đạo Do Thái)

Các chi tiết khác

  • Tự chọn (buffet)